Gør jeres sponsorer mere synlige via sociale medier

Rekruttering og pleje af sponsorer - via sociale medier

Hvordan kan din løbeklub bruge Facebook og Instagram til rekruttering og pleje af sponsorer? - I dagligdagen og i forbindelse med jeres motionsløb.

Kurset udbydes fra oktober 2019 - i form af et netværksmøde for løbeklubber.

Er det også relevant for andre end løbeklubber? Giv lyd, så prøver jeg at tilpasse det til jeres behov.


Rekruttering af sponsorer (Vidensdeling mellem klubberne)

Første del er primært baseret på løbeklubbernes egne erfaringer. Jeg faciliterer processen omkring vidensdeling og inspiration.

 • Hvilke typer af sponsor er der (Hovedsponsor, løbssponsor, ...)?
 • Hvilke typer sponsoraftaler bør man have?
 • Hvilke beløb kan man tillade sig at bede om?
 • Bør man have et sponsorudvalg, og hvordan får man frivillige til det udvalg?
 • Hvordan kontakter man sponsorer?
 • Hvordan vedligeholder man en sponsor (Synlighed, konkurrencer, arrangementer, …)?


Sponsorpleje via sociale medier (Kursus)

Anden del har form af et kursus med fokus på at udnytte Facebooks mekanismer til at eksponere sponsorere - og samtidig få flere deltagere til jeres motionsløb.

 • I kan eksponere en sponsor for mange flere end jeres medlemmer, jeres løbsdeltagere og følgerne af jeres Facebookside og Instagramprofil.
 • En konkurrence kan få stor rækkevidde. Hvad er smart at gøre? Og hvad skal man passe på?
 • Udnyt Facebookbegivenhedens store rækkevidde. Hvordan optimerer man den?
 • Brug grafikredigering. Find en i klubben med lidt grafisk erfaring!
 • Nå også ud til alle dem, der følger sponsorens Facebookside. Hvordan gør man det?
 • Boost opslag på Facebook og Instagram. Hvornår kan det betale sig?
 • Dokumenter rækkevidden overfor sponsoren. Hvordan gør man det?


Praktisk information

Netværksmødet har en varighed på 3 timer.

Det er en forudsætning, at løbeklubben har en Facebookside for klubben og/eller sit motionsløb (En Facebookgruppe er ikke godt nok). Det vil derudover være et plus at have en Instagramprofil for klubben og/eller sit motionsløb, men det er ikke et krav.


Introduktionspris

500 kr. + moms pr. forening (1-5 deltagere)

Det er en fordel at deltage flere fra samme forening, så man kommer hjem med samme forståelse for muligheder og virkemidler.

Kurset er nyt men bygger på: