Guide til lyntjek af foreningens Facebookside

Punkt 4: Laver foreningen nok opslag på Facebooksiden?

Hvor ofte skal man lave opslag på foreningens Facebookside? Når man har noget interessant at formidle? Det er nok det tætteste, jeg kommer en retningslinje.

Hvis er der mere end en uge mellem to opslag, giver det dog en udfordring. Jeg formoder, at Facebook skeler til sidens ugentlige rækkevidde, når man laver et nyt opslag. “Hvordan plejer det at gå?” - tænker Facebook vel.

Hvis man er nået ud til mange mennesker i den forløbne uge, viser Facebook formentlig også det næste opslag til flere mennesker.

Hvis der ikke har været nogle opslag i løbet ugen, vil den ugentlige rækkevidde naturligvis være meget lav. Derfor vil Facebook formentlig starte med at vise opslaget til færre mennesker end ellers.

Se også de andre punkter i Lyntjek af foreningens Facebookside.