Skabelonsamling

Generelt om skabelonerne

De viste skabeloner er tilgængelige i Google's dokumentformater (Spreadsheets og Presentations) og i Microsoft Office (Excel og Powerpoint). I hver dokumentfil er der en tom skabelon og et delvist udfyldt eksempel, som er anvendt som illustration her på sitet.

Skabelonerne er her listet i den rækkefølge, som de er gennemgået her på sitet.

Foreningsmål

SWOT-skema

Google-skabelon (Spreadsheet)

Office-skabelon (Excel)

Udvikling

Idé-gruppering

Google-skabelon (Presentation)

Office-skabelon (PowerPoint)

Idé-katalog

Google-skabelon (Spreadsheet)

Office-skabelon (Excel)

Den indlagte algoritme til scoring af idéer er et meget simpelt udgangspunkt, som du selv skal tilpasse efter din forenings behov. Bemærk, at idé-nummer bør fastholdes i idéens levetid og listen sorteres efter Total point i faldende rækkefølge.

Aktiviteter

Årshjul

Google-skabelon (Spreadsheet - har ikke grafik-hjulet)

Office-skabelon (Excel incl. grafik-hjul)

Bemærk, at den anvendte grafik alene udgør en form for illustration / formidling, og du skal "fifle" lidt med værdi-skalaen i sidste kolonne, for at hjulet viser elementerne i samme rækkefølge som årets kalendermåneder.

Aktivitetsbeskrivelse

Google-skabelon (Spreadsheet)

Office-skabelon (Excel)

Bemærk, at forslag til indhold i kolonnerne (felterne) i skemaet, er skrevet ind i fanebladet "Vejledning".

Kommunikation

Kommunikationsplan

Google-skabelon (Spreadsheet)

Office-skabelon (Excel)

Ved at trykke på "+" knappen over kolonne "Q" åbnes en række kolonner, som viser de øvrige elementer i den planlagte kommunikation i foreningen. Betydningen af de anvendte koder er beskrevet i skabelonen på selvstændigt faneblad.

Hvor står foreningen nu, og hvor ønsker bestyrelsen at bringe den hen i fremtiden?

Bestyrelsen sætter struktur, retning og fokus på foreningens fremtid og danner rammerne for de efterfølgende 3 elementer.

Hvordan arbejder foreningen med idéer til at udvikle foreningen i den ønskede retning?

Medlemmernes interesse og engagement er i fokus. Metoder til strukturering, prioritering samt afprøvning af nye idéer sættes i system.

Hvordan får foreningen sine medlemmer til at arbejde med foreningens opgaver?

Kortlægning og overblik over foreningens aktiviteter opstilles. Aktiviteter gøres klar til frivilligt arbejde og medlemmerne skal motiveres til at tage del i opgaverne.

Hvordan kommunikerer foreningen med og ikke kun til sine medlemmer?

Foreningen fastlægger politik, kanaler og metoder for den gode kommunikation med medlemmerne og iblandt medlemmerne.