Foreningsudvikling

Skab et fantastisk fællesskab - og hold op med at tælle de frivillige

Foreningernes store udfordring med frivillig arbejdskraft og engagement

November 2019, Jim Pedersen

Tager du ofte en ekstra tørn, fordi det er for besværligt at få et medlem til at hjælpe med arbejdet? Svarer du Ja - Så læs videre!

De seneste befolkningsundersøgelser (udført af CFSA i 2019) om frivillighed viser ikke overraskende tendensen: Flere og flere frivillige ønsker ikke at binde sig. Mange vil gerne yde en kortvarig ad hoc indsats, men de ønsker ikke forpligtende opgaver i foreningerne, som fx bestyrelsesposter i en 2- eller flerårig periode.

Det udfordrer mange foreninger, som gennem mange år har baseret sig på, at det meste arbejde netop udføres af personer, der yder en indsats i en længere fast periode. Det er ofte en del af kulturen i foreningen.

Sådanne foreninger har svært ved at omstille sig og får slet ikke udnyttet den kortsigtede velvillige arbejdskraft, der ofte er tilgængelig i foreningen.

Er det muligt at "vende frivilligheden på hovedet"?

Er det muligt at opbygge kulturen nedefra blandt de menige medlemmer? Så det ikke er foreningens bestyrelse og ledelse, der altid skal trække slæbet med at igangsætte, styre og ofte også drive foreningens aktiviteter?

Kan foreningerne gøre det attraktivt, simpelt og tilgængeligt for medlemmerne, at yde en enkeltstående kortvarig indsats... - uden risiko for at blive "fanget" i et fast forpligtende foreningsarbejde?

Tesen, som jeg vil arbejde med her er: Ja, men det kræver, at foreningen arbejder struktureret med at opbygge en (måske ny) kultur for frivillighed, samt implementerer de nødvendige processer og værktøjer i foreningen. Det er vigtigt med en stærk kultur for frivillighed og engagement. Smarte værktøjer og sociale medier alene gør det ikke.

Du får her et forslag til enkle processer og simple værktøjer, som er klargjort, så du med det samme kan tage dem i brug. Med de viste eksempler, kan du se forslag til brug af værktøjerne. Du kan og skal naturligvis frit arbejde videre med at tilpasse processer og værktøjer specifikt til din forenings behov.

Du vil ikke møde nye opfindelser. Det er kendte metoder og værktøjer, som findes i mange andre sammenhænge og i langt mere komplekse varianter. Målet er her, at give dig et samlet bud på noget, der er let at tage fat på og enkelt at komme igang med. Så er det op til dig, at udbygge og tilpasse efterhånden, som behovet opstår.

I forbindelse med Jakobs nye kursus om "Frivillighed på hovedet" faldt Jakob og Jim i snak om foreningernes udfordringer med kulturen for frivillighed koblet med foreningernes organisering og styring af aktiviteter.

Det blev til et virksomhedspraktikforløb hos Jakob i oktober 2019. Jim kommer her med sit bud på, hvordan foreninger kan arbejde bevidst og struktureret mod en bedre udnyttelse af de frivillige kræfter i foreningerne.

Jims baggrund er mere end 30 års erfaring med projektledelse sideløbende med 7 års erfaring som formand i en stor andelsboligforening og mere end 15 år i bestyrelsen i to billard klubber.

Hvad kan ForeningsFIF iøvrigt hjælpe med?

  • Foredrag, Peptalks, Kurser og Workshops.
  • ForeningsFIF's kurser introducerer værktøjskassen til at bearbejde kulturen og skabe fundamentet til at give give fællesskabet overblik samt mulighed for at dele og styre opgaver i foreningen.
  • Kursusdeltageren får værktøjskassen med hjem og kan efterfølgende selv arbejde videre hjemme med at udvikle værktøjskassen og tage den i anvendelse.
  • ForeningsFIF tilbyder også konsulentydelser i form af sparring, facilitere workshops og andre produkter, der kan hjælpe med at implementere kultur og værktøjer i foreningen.

Foreningskultur og frivillighed

Modellen består af 4 hovedelementer sammensat i en naturlig rækkefølge; men du kan sagtens starte med det element, der i din forening giver mest mening at tage fat på først, og efterfølgende besøge de øvrige elementer.

For hvert element har jeg lavet en kort intro, beskrivelser af indholdet, skabeloner og flere med eksempler på anvendelse af skabelonerne.

Forsøg ikke at favne alt fra start. Det er en god idé at starte med et element i et mindre område i foreningen og få lidt erfaring, inden du tager fat i næste element og område.

Neden for finder du en kort intro til de 4 elementer og kan derfra klikke dig videre til en gennemgang af indholdet.

Hvor står foreningen nu, og hvor ønsker bestyrelsen at bringe den hen i fremtiden?

Bestyrelsen sætter struktur, retning og fokus på foreningens fremtid og danner rammerne for de efterfølgende 3 elementer.

Hvordan arbejder foreningen med idéer til at udvikle foreningen i den ønskede retning?

Medlemmernes interesse og engagement er i fokus. Metoder til strukturering, prioritering samt afprøvning af nye idéer sættes i system.

Hvordan får foreningen sine medlemmer til at arbejde med foreningens opgaver?

Kortlægning og overblik over foreningens aktiviteter opstilles. Aktiviteter gøres klar til frivilligt arbejde og medlemmerne skal motiveres til at tage del i opgaverne.

Hvordan kommunikerer foreningen med og ikke kun til sine medlemmer?

Foreningen fastlægger politik, kanaler og metoder for den gode kommunikation med medlemmerne og iblandt medlemmerne.